To Top
10:46 Τρίτη
25 Φεβρουαρίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Βιώσιμη ανάπτυξη και νερό
ΑΡΧΙΚΗΑΠΟΨΕΙΣΑΡΘΡΑ ΣΤΟΝ "Φ" • Βιώσιμη ανάπτυξη και νερό
  13 Απριλίου 2019, 10:00 πμ  
Ο Χαράλαμπος Μερακλής επισημαίνει το γεγονός ότι το νερό πρέπει να παρέχεται σε όλους χωρίς διάκριση.

Η διαχείριση των υδάτινων πόρων και η διασφάλιση της ζωής στη θάλασσα είναι δύο από τους 17 στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη που έθεσε ο ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ δίδει μεγάλη σημασία στο νερό και την οικονομία του γιατί είναι κλειδί για τη βιωσιμότητα του κοινωνιών και ανθρώπων. Ο 6ος στόχος του ΟΗΕ αφορά τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της διαχείρισης του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους ως εξής: (α) Το καθαρό και το προσβάσιμο νερό για όλους είναι ένα απαραίτητο κομμάτι του κόσμου στον οποίο θέλουμε να ζούμε. (β) Στον πλανήτη υπάρχει επαρκές γλυκό νερό για να το πετύχουμε. (γ) Λόγω των κακών οικονομικών συνθηκών και των ελλειπουσών υποδομών κάθε χρόνο εκατομμύρια άνθρωποι και ιδίως παιδιά πεθαίνουν από ασθένειες που συνδέονται με την ανεπαρκή παροχή νερού, την αποχέτευση και την υγιεινή. (δ) Η λειψυδρία, η κακή ποιότητα νερού, οι ανεπαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής έχουν επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια, στις επιλογές των νοικοκυριών και στις ευκαιρίες εκπαίδευσης για τις φτωχές οικογένειες στον κόσμο. (ε) Η ξηρασία πλήττει μερικές φορές τις φτωχότερες χώρες του πλανήτη επιδεινώνοντας έτσι την πείνα και την κακή διατροφή. (στ) Μέχρι το 2050 ένας στους τέσσερις ανθρώπους είναι πιθανόν να ζει σε μια χώρα που θα βιώνει χρόνια ή επαναλαμβανόμενη έλλειψη γλυκού νερού.
Στον 14ο στόχο του ΟΗΕ γίνεται μνεία για τη βιώσιμη ανάπτυξη με την οποία επιδιώκεται μέχρι το 2025 η πρόληψη και η μείωση όλων των μορφών θαλάσσιων ρύπανσης, ιδίως της ρύπανσης από χερσαίες δραστηριότητες των θαλάσσιων απορριμμάτων και της ρύπανσης από θρεπτικές ουσίες.

Εκτός τούτου, γίνεται αναφορά πως μέχρι το 2020 θα πρέπει να γίνει βιώσιμη διαχείριση και προστασία των θαλάσσιων και παρακτίων οικοσυστημάτων, προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της ανάληψης δράσης για την αποκατάστασή τους ώστε να επιτευχθούν υγιείς και παραγωγικοί ωκεανοί.
Η εφαρμογή των άνω μέτρων είναι το κλειδί για ένα βιώσιμο μέλλον.

Τα στοιχεία για τις θάλασσες είναι τα ακόλουθα: (α) Οι ωκεανοί καλύπτουν τα ¾ της επιφάνειας της γης και περιλαμβάνουν το 97% του νερού του πλανήτη ενώ αντιπροσωπεύουν το 99% του χώρου σε όγκο όπου ζουν έμβια όντα. (β) Πάνω από 3 δισ. άνθρωποι εξαρτώνται από τη θαλάσσια και την παράκτια βιοποικιλότητα για τον βιοπορισμό τους. (γ) Σε παγκόσμιο επίπεδο η αγοραία αξία των θαλάσσιων και των παράκτιων πόρων και βιομηχανιών υπολογίζεται στα 3 τρισ. δολάρια τον χρόνο. (δ) Οι ωκεανοί περιέχουν 200 χιλιάδες αναγνωρισμένα είδη ζώων και αριθμούν πολλά εκατομμύρια. (ε) Οι ωκεανοί απορροφούν το 30% του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από τους ανθρώπους, μειώνοντας έτσι τον αντίκτυπο της παγκόσμιας θέρμανσης. στ) Οι ωκεανοί αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή πρωτεΐνης του κόσμου, με περισσότερο από 3 δισ. ανθρώπους να εξαρτώνται από τους ωκεανούς. ζ) Η θαλάσσια αλιεία απασχολεί άνω των 200 εκατ. ανθρώπων και η επιχορήγηση της αλιείας μειώνει πολλά είδη ψαριών και ως αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας μειώνονται οι θέσεις εργασίας και ο αναφερόμενος κλάδος να αποκομίζει 50 εκατ. δολάρια λιγότερα τον χρόνο. η) Το 40% των ωκεανών του κόσμου επηρεάζεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες (μόλυνση, υπεραλίευση και την απώλεια των παράκτιων οικοσυστημάτων).

Τα στοιχεία για το νερό έχουν ως εξής: α) 2,6 δισ. άνθρωποι απέκτησαν πρόσβαση σε βελτιωμένες πηγές πόσιμου νερού. β) 1,8 δισ. άνθρωποι σε παγκόσμια κλίμακα χρησιμοποιούν πηγές πόσιμου νερού που είναι μολυσμένες με περιττώματα. γ) Η λειψυδρία επηρεάζει το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού. δ) 1,7 δισ. άνθρωποι ζουν σε λεκάνες απορροής όπου η κατανάλωση του νερού ξεπερνά την προσφορά. ε) 2,4 δισ. άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής. στ) Το 80% των λυμάτων που οφείλονται στις ανθρώπινες δραστηριότητες καταλήγουν σε ποτάμια – θάλασσες χωρίς επεξεργασία. ζ) Χίλια παιδιά πεθαίνουν καθημερινά από αποτρέψιμες ασθένειες όπως είναι η διάρροια. η) Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι η πιο διαδεδομένη μορφή ανανεώσιμης ενέργειας και αντιπροσωπεύει το 16% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. θ) Το 70% του συνόλου του νερού που προέρχεται από ποτάμια, λίμνες κ.λπ. χρησιμοποιείται για την άρδευση. ι) Το 70% των θανάτων προέρχεται από πλημμύρες και από φυσικές καταστροφές.
Από τα στοιχεία που παρατέθηκαν σημειώνεται πως το νερό αποτελεί βασικό αγαθό επιβίωσης για τον άνθρωπο και πως αυτό θα πρέπει να παρέχεται σε όλους χωρίς διάκριση.
 
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...