To Top
08:26 Σάββατο
22 Φεβρουαρίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Όταν η φύση εκδικείται...
ΑΡΧΙΚΗΑΠΟΨΕΙΣΑΡΘΡΑ ΣΤΟΝ "Φ" • Όταν η φύση εκδικείται...
  25 Οκτωβρίου 2019, 9:43 πμ  
Την πιο κατάλληλη στιγμή έγινε η συζήτηση στη Βουλή της πρότασης νόμου του ΔΗΣΥ για αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας του κράτους και κυρίως υδατορεμάτων για σκοπούς ανάπτυξης, με τις επόμενες ημέρες της συνεδρίας να διαπιστώνονται ένα σωρό προβλήματα με τις έντονες βροχοπτώσεις. Για άλλη μια φορά ήρθαμε αντιμέτωποι με το φράξιμο των φυσικών υδατορεμάτων τα οποία μετατράπηκαν σε οικόπεδα, δρόμους και άλλες εγκαταστάσεις. Υδατορέματα, δημιουργήματα της φύσης, για τη μεταφορά των ομβρίων ροών στις περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων τα οποία σε πολλά σημεία έκλεισαν αφού επιτρέπεται στην Κύπρο το κτίσιμο πολυκατοικιών, οικιών και άλλων οικοδομών ακόμα και πάνω σε υδατορέματα, τα οποία βέβαια αυτοί που σχεδιάζουν και αυτοί που εγκρίνουν φυσικά και δεν τα βλέπουν στους χάρτες! Όμβρια ύδατα τα οποία θα έπρεπε από τους δρόμους να απορρέουν σε ρυάκια και ποταμούς και να καταλήγουν στη θάλασσα ή σε υπόγεια ύδατα.  

Μια πρόταση νόμου που συγκρούεται με την πολιτική του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων όσον αφορά αναπτύξεις που γειτνιάζουν με υδατορέματα ή διασχίζονται από υδατορέματα. Σύμφωνα με την πολιτική αυτή, ανάπτυξη που γειτνιάζει με υδατόρεμα ή διασχίζεται από υδατόρεμα πρέπει να σχεδιάζεται, εκτελείται/κατασκευάζεται και να λειτουργεί με βάση τις πρόνοιες των νόμων που αφορούν στην προστασία των υδατορεμάτων (ύδατα και υδατικά συστήματα και οικοσυστήματα) και των παρόχθιων περιοχών και του Νόμου περί Πλημμυρών. 

Η εν λόγω πρόταση νόμου έρχεται σε αντίθεση με τρεις νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, δύο εκ των οποίων αποτελούν εναρμονιστικούς νόμους Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της πρότασης είναι η τροποποίηση του Νόμου περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση), ώστε το Υπουργικό Συμβούλιο να δύναται υπό όρους και προϋποθέσεις, για σκοπούς ανάπτυξης οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας, να παραχωρήσει, να ανταλλάξει ή άλλως πως να αποξενώσει οποιοδήποτε ρυάκι, ποταμό, φυσικό υδραγωγό, αργάκι, μονοπάτι, δρόμο ή και πεζοδρόμιο, τα οποία αποτελούν ακίνητη ιδιοκτησία της Δημοκρατίας ή ακίνητη ιδιοκτησία που έχει περιέλθει στη Δημοκρατία και τα οποία κρίνονται άνευ χρησιμότητας. Την απάντηση στις όποιες εξυπηρετήσεις έδωσε η ίδια η φύση, αφού τις επόμενες ημέρες άνοιξαν οι κρουνοί του ουρανού και φάνηκε η κυβερνητική γύμνια και αδιαφορία των αρμόδιων τμημάτων να επιτρέπουν κατασκευές σε ποτάμια και ρυάκια, να εμποδίζουν τα αργάκια ακόμα και με οδικά έργα δήθεν κοινής ωφελείας, να προτείνουν τη δημιουργία αναχωμάτων για να μπορούν να κτίζονται ανεξέλεγκτα πύργοι, ξενοδοχεία και επαύλεις. 

Αρμόδια κυβερνητικά τμήματα τρέχουν πίσω από πιθανές επενδύσεις για να βρουν λύσεις προστασίας των υδατορεμάτων, αφού δεν φροντίζουν να λάβουν μέτρα για καθαρισμό τους, ακόμα και διαπλάτυνσή τους εκεί που απαιτείται, ώστε να διασφαλίζεται η αποτροπή εισόδου της ροής πιθανής πλημμύρας, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να καταντούν ποτάμια, τα γεφύρια να καθίστανται απροσπέλαστα και να πλημμυρίζουν υπόγειοι και ισόγειοι χώροι, ακόμα και όροφοι. Και, δυστυχώς, στην Κύπρο, τα ακραία φυσικά φαινόμενα, όσο περνούν τα χρόνια, θα εκδηλώνονται όλο και περισσότερο και η μόνη λύση είναι να αφήσουν τα υδατορέματα να αναπνεύσουν. 

Άλλωστε, θέση του ΤΑΥ για τη συγκεκριμένη πρόταση, όπως αυτή κατατέθηκε κατά τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή στις 14/10/19, είναι όπως οι νόμοι, με βάση τις διατάξεις της φύσης, επιβάλλεται να διασφαλίζουν την προστασία και την βιωσιμότητά της και κατ’ επέκταση την επιβίωση των σημερινών και των μελλοντικών γενιών. Σύμφωνα με το ΤΑΥ, οι πρόνοιες των νόμων πρέπει να αποτρέπουν ενέργειες και δραστηριότητες που διαταράσσουν τη φύση σε σημείο που να καταντά επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία και ζωή. 

Στη θεωρία το αρμόδιο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει σωστές απόψεις, στην πράξη όμως πέφτει και αυτό θύμα της εξυπηρέτησης πολιτικών συμφερόντων, αφού καταδεικνύεται η απουσία βούλησης για άμβλυνση των συνεπειών των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, λοιπόν, πρέπει να προχωρήσει σε ολοκληρωμένες μελέτες με σχεδιασμό των κατάλληλων έργων και κατασκευή των απαραίτητων υποδομών και όχι να εξετάζονται μελέτες μεμονωμένα και αποσπασματικά για κάθε έργο ξεχωριστά, χωρίς να υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός και μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση συσσωρευτικών θεμάτων.

anikolaou@phileleftheros.com
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...