To Top
01:09 Παρασκευή
3 Απριλίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Βάζει φίμωτρο στους βουλευτές
ΑΡΧΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ • Βάζει φίμωτρο στους βουλευτές
  26 Φεβρουαρίου 2020, 5:07 πμ  
Τη φίμωση των βουλευτών επιδιώκει μέσω του κώδικα δεοντολογίας που προτείνει ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης. Στοχοποιώντας παράλληλα δημοσιογράφους που καλύπτουν το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, παρεμβάλλοντας εμπόδια στο έργο τους, καθώς απαγορεύει στους βουλευτές να έχουν επαφές με μεμονωμένους δημοσιογράφους! Θυμίζουμε ότι ο κ. Συλλούρης με το που εκλέγηκε στην Προεδρία της Βουλής απαγόρευσε στους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου να έχουν επαφές με δημοσιογράφους, απειλώντας τους μάλιστα με συνέπειες.
 
Ο κ. Συλλούρης, που απασχολεί κάθε τόσο την επικαιρότητα με τα κατορθώματά του, προτείνει τα εξής στον κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά τις σχέσεις των βουλευτών με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ):
 
1. Ο βουλευτής οφείλει τόσο εντός όσο και εκτός της Βουλής να διατηρεί αρμονικές και ισοζυγισμένες σχέσεις με τον Tύπο, ήτοι με όλα ανεξαιρέτως τα ΜΜΕ όπως και τους διαπιστευμένους στη Βουλή εκπροσώπους αυτών.
 
2. Ο βουλευτής επ’ ουδενί κατά την άσκηση των καθηκόντων του παρέχει στα ΜΜΕ ή στους εκπροσώπους τους οποιασδήποτε φύσεως πληροφόρηση έχοντας επίγνωση ότι οποιαδήποτε στοιχεία ή έγγραφα κατατίθενται στη Βουλή στο πλαίσιο οποιασδήποτε κοινοβουλευτικής διαδικασίας, ανάλογα με τη φύση τους, δυνατόν να τύχουν χειρισμού ως διαβαθμισμένα έγγραφα: Νοείται ότι επίδοση από τον ίδιο τον βουλευτή ή και κατόπιν οδηγιών αυτού διαβίβαση από συνεργάτη του στα ΜΜΕ οποιωνδήποτε στοιχείων κατατίθενται στη Βουλή στο πλαίσιο οποιασδήποτε κοινοβουλευτικής διαδικασίας συνιστά πράξη αντιδεοντολογική και εκτός τάξης.
 
3. Ο βουλευτής επ’ ουδενί συμπράττει με συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα ΜΜΕ ή εκπροσώπους αυτών ή και μεμονωμένους δημοσιογράφους για την παροχή οποιασδήποτε μορφής πληροφόρησης με αντάλλαγμα την ιδιαίτερη, αποκλειστική και ή εξατομικευμένη προβολή αυτού και πάσα τέτοια πράξη θεωρείται αντιδεοντολογική και εκτός τάξης.
   
4. Ο βουλευτής επ’ ουδενί, είτε εντός είτε εκτός Βουλής, συμπεριφέρεται κατά τρόπο που να προάγει ή να προκαλεί εξατομικευμένα την προσοχή των ΜΜΕ με απώτερο στόχο την επίτευξη της προσωπικής του προβολής ή να αναλαμβάνει πρωτοβουλία να επικοινωνήσει ο ίδιος ή μέσω συνεργάτη του με οποιοδήποτε ΜΜΕ για να εξασφαλίσει με οποιονδήποτε τρόπο την προβολή του ή και καθ’ οιονδήποτε τρόπο να προκαλέσει την προβολή του με ή άνευ ανταλλάγματος. 
 
5. Ο βουλευτής κατά τη διάρκεια συνεδρίας επιτροπής χρησιμοποιεί πάντοτε στις δηλώσεις ή παρεμβάσεις του την ενδεδειγμένη για τα κοινοβουλευτικά θέσμια γλώσσα και τόνο ομιλίας και συμπεριφέρεται κατά κόσμιο και ευπρεπή τρόπο, αποφεύγοντας με τις οποιεσδήποτε αναφορές, ερωτήσεις, δηλώσεις ή παρεμβάσεις του να προκαλεί την προσοχή των τυχόν παριστάμενων ΜΜΕ, με απώτερο στόχο την εξατομικευμένη προβολή του ιδίου ή και την υπερπροβολή του έναντι άλλων βουλευτών.
 
6. Ο βουλευτής, σε περίπτωση που οποιαδήποτε επιτροπή κατά πάγια κοινοβουλευτική πρακτική ή κατόπιν λήψης απόφασης συνεδριάζει χωρίς την παρουσία ΜΜΕ, επ’ ουδενί εξέρχεται της αίθουσας προτού οι εργασίες αυτής ολοκληρωθούν με σκοπό να παράσχει σε ΜΜΕ και ή σε μεμονωμένους δημοσιογράφους οποιασδήποτε μορφής πληροφόρηση ή και οποιαδήποτε γραπτά ή προφορικά στοιχεία τα οποία έχουν κατατεθεί στην επιτροπή διαρκούσης της συνεδρίας, διαβαθμισμένα ή μη.
 
7. Βουλευτής που καλείται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή οφείλει να παρουσιάζεται και να μιλά πάντοτε με κοσμιότητα, χρησιμοποιώντας γλώσσα, εκφράσεις και τόνο ομιλίας που να προάγει και εξυψώνει τον κοινοβουλευτικό θεσμό, αποφεύγοντας εν πάση περιπτώσει ανοίκειες εκφράσεις, γλώσσα απαξιωτική, απειλητική, υβριστική, προσβλητική ή μειωτική ή και οποιεσδήποτε προσωπικές ή μειωτικές αναφορές για οποιονδήποτε βουλευτή ή και άλλο πρόσωπο, εν πάση δε περιπτώσει επ’ ουδενί χρησιμοποιεί λόγο που να υποκινεί βία ή μίσος κατά ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας προσώπων προσδιοριζομένης βάσει φυλής, χρώματος, θρησκείας, γενεαλογικής καταβολής ή εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής ή και προσδιοριζομένης βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού.
 
8. Ο βουλευτής επ’ ουδενί αποχωρεί από συνεδρία Επιτροπής ή της Ολομέλειας του Σώματος για να λάβει μέρος σε τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή με θέμα σχέδιο νόμου ή θέμα το οποίο περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της αντίστοιχης συνεδρίας, η συζήτηση του οποίου δεν έχει ακόμη αρχίσει ή του οποίου η συζήτηση κατά την αποχώρηση του βουλευτή από τη συγκεκριμένη συνεδρία συνεχίζεται.
 
9. Ο βουλευτής δεν κωλύεται από του να αρθρογραφεί στον ημερήσιο ή σε άλλο περιοδικό Τύπο νοουμένου ότι αναφέρεται σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και όχι σε αυστηρά κοινοβουλευτικά θέματα ή θέματα τα οποία συζητούνται στη Βουλή, εν πάση δε περιπτώσει μεριμνά ώστε με τα γραφόμενά του να μη δημιουργούνται παραπλανητικές εντυπώσεις ή το θέμα στο οποίο αναφέρεται να εκτρέπεται από τις πραγματικές παραμέτρους του.
 
Νοείται ότι ο βουλευτής με τα γραφόμενά του εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις χωρίς εμπάθεια, επιθετική ρητορική ή και μειωτικά ή απαξιωτικά σχόλια για οποιονδήποτε, προβάλλοντας στο μέτρο του δυνατού και ισοζυγισμένα τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές πλευρές ενός θέματος με γνώμονα την προαγωγή της κριτικής σκέψης του πολίτη.
 
Νοείται περαιτέρω ότι για οποιεσδήποτε αναφορές, αποσπάσματα από οποιεσδήποτε γραπτές πηγές ή και προφορικές ρήσεις και αναφορές, ο βουλευτής παραθέτει απαρεγκλίτως τις πηγές και τα στοιχεία κάθε αναφοράς μη οικειοποιούμενος καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη διανοητική ιδιοκτησία άλλου προσώπου. 
 
Αντιδρούν βουλευτές
 
Βουλευτές, μιλώντας χθες στον «Φ», εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε αρκετές από τις παραπάνω πρόνοιες του κώδικα δεοντολογίας. «Δεν πρόκειται να περάσει κάτι τέτοιο. Θα μας λέει ο κ. Συλλούρης με ποιους δημοσιογράφους θα μιλούμε ή πότε θα κάνουμε δηλώσεις ή και για ποια θέματα θα αρθρογραφούμε και με ποιο τρόπο; Μα ο κ. Συλλούρης είναι Πρόεδρος της Βουλής ή πρόεδρος κόμματος;» διερωτήθηκαν. Υποδεικνύοντας, παράλληλα, πως δεν πρόκειται να περάσει ο κώδικας δεοντολογίας όπως τον προτείνει ο Δημήτρης Συλλούρης. «Τον τελευταίο λόγο τον έχουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα και όχι ο κ. Συλλούρης» υπέδειξαν.
Σημειώνεται ότι το περιεχόμενο του κώδικα δεοντολογίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Θα ακολουθήσουν συνεδρίες στην Επιτροπή Θεσμών όπου οι βουλευτές θα καταθέσουν τις παρατηρήσεις, τις εισηγήσεις τους, καθώς και τις τροποποιήσεις που προτείνουν. Ακολούθως, το περιεχόμενο του κώδικα, αφού οριστικοποιηθεί, θα τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής για ψήφιση.
 
Τον «άδειασαν» από το Πανεπιστήμιο Κύπρου
 
Χθες ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης σε δηλώσεις του ανέφερε ότι ο κώδικας δεοντολογίας των βουλευτών ετοιμάστηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ουδέν αναληθέστερον! Αυτό που έγινε στην πραγματικότητα είναι υιοθέτηση εισηγήσεων από τη μελέτη του Πανεπιστήμιου Κύπρου, η οποία εκπονήθηκε το 2015, με αντικείμενο την επισκόπηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τα ασυμβίβαστα και τη σύγκρουση συμφερόντων.
 
Εξού και η χθεσινή αντίδραση ενός εκ των συντακτών της μελέτης, του καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου Κωνσταντίνου Κόμπου, ο οποίος αναγκάστηκε να διευκρινίσει τα εξής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Έγινε μια μελέτη το 2015.
 
Το 2017 μάς ζήτησαν να ξαναπαρουσιαστεί. Δεν είχαμε καμία συμμετοχή από τότε. Καμία. Απολύτως. Καθόλου». Σε άλλη ανάρτησή του ανέφερε ότι «η συγκεκριμένη μελέτη για τη σύγκρουση συμφερόντων ετοιμάστηκε γενικά και όχι μόνο για τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Δεν γνωρίζω πού κατέληξαν το 2020. Και φυσικά δεν ξέρω πώς και εάν, αλλά και ποια μέρη της μελέτης υιοθετούν σήμερα».
  Μιχάλης Χατζηστυλιάνου   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...