To Top
16:50 Παρασκευή
21 Φεβρουαρίου 2020
philenews insider
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Capital.gr
ΜΑΖΙ ΜΕ
Forbes
insider banner
Επόμενο
Προηγούμενο
Ανάγκη απασχόλησης αλλοδαπών εργαζομένων
ΑΡΧΙΚΗINSIDERΑΠΟΨΕΙΣ • Ανάγκη απασχόλησης αλλοδαπών εργαζομένων
  19 Ιανουαρίου 2020, 10:28 πμ  
Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ενσωμάτωση της τοπικής με την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας αποτέλεσαν κοσμογονία για το οικονομικό και εργασιακό γίγνεσθαι του τόπου. Είτε πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή αγορά, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό, η διαθεσιμότητα κατάλληλου εργατικού δυναμικού αποτελεί κλειδί για τη βιωσιμότητα και την επιτυχία τους σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και οι βασικές ελευθερίες που εγγυάται η ΕΕ κατέστησαν ανεμπόδιστη τη μετακίνηση και εγκατάσταση των Ευρωπαίων πολιτών στα κράτη-μέλη. Ακόμη όμως και υπό αυτές τις συνθήκες, αρκετές επιχειρήσεις αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε εργατικό δυναμικό, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουν. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους.
Σύμφωνα με την έκθεση «Διερεύνηση αναγκών απασχόλησης και κατάρτισης κατά το 2019» της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), πολύ μεγάλες ανάγκες σε ειδικότητες εργαζομένων υπάρχουν για εργάτες κτηνοτροφίας, μαγείρους και τραπεζοκόμους, ενώ μεγάλες ανάγκες υπάρχουν για εργάτες μεταποίησης. Ενδεικτική είναι η περίπτωση των τραπεζοκόμων όπου, σύμφωνα με την έκθεση, αποφοιτούν ανά έτος από σχετικούς κλάδους των τεχνικών και επαγγελματικών σχολών 235 άτομα, ενώ οι συνολικές ανάγκες απασχόλησης για το 2019 ανήλθαν στα 552 άτομα. Τα πράγματα είναι απλά: Η αγορά εργασίας αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της οικονομίας σε πολλές ειδικότητες. Αποτελεσματική λύση σε αυτό το πρόβλημα δίνει η δυνατότητα απασχόλησης αλλοδαπών από τρίτες χώρες (ΑΤΧ), ενώ οι λόγοι που παρουσιάζονται αυτές οι ελλείψεις ποικίλουν ανάλογα με τον κλάδο.
Ελάχιστοι Κύπριοι επιλέγουν να απασχοληθούν στη γεωργία και την κτηνοτροφία, αφού πρόκειται για εργασία χαμηλής προστιθέμενης αξίας η οποία είναι πολλές φορές δύσκολη και κοπιαστική. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019 απασχολούνταν στον κλάδο αυτό μόνο 8,536 άτομα από σύνολο 409,117 (2%). Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή εάν λέγαμε πως οι ΑΤΧ αποτελούν καθοριστικό παράγοντα βιωσιμότητας του κλάδου και βοηθούν τους Κύπριους γεωργοκτηνοτρόφους να παραμείνουν στο επάγγελμα.
Σε ό,τι αφορά τον τομέα της μεταποίησης, οι ελλείψεις αφορούν κατά κύριο λόγο εξειδικευμένους τεχνίτες. Η τοπική αγορά αδυνατεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες καθότι η τεχνική και η επαγγελματική εκπαίδευση φθίνουν σταθερά εδώ και δεκαετίες. Οι Κύπριοι, για λόγους που δεν είναι της παρούσης, προτιμούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκές παρά τεχνικές σπουδές και η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εργάζεται για την αναβάθμιση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ώστε να καταστεί πιο θελκτική προς τους νέους. Μέχρις ότου αυτό γίνει κατορθωτό, ο τομέας της μεταποίησης και οι βιομηχανίες μας, καθώς και οι υποδομές και οι επενδύσεις που έχουν γίνει σε αυτές, δεν μπορούν να αφεθούν στην εγκατάλειψη και στον μαρασμό λόγω έλλειψης κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού.
Πολλά έχουν ακουστεί ή λεχθεί κατά καιρούς για το ζήτημα της απασχόλησης ΑΤΧ περιλαμβανομένου και του ισχυρισμού ότι οι ΑΤΧ «κλέβουν» θέσεις εργασίας από τους Κύπριους, αντίληψη παντελώς εσφαλμένη. Αντιθέτως, η έγκριση αδειών απασχόλησης ΑΤΧ διέπεται από μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία καθορίζει αυστηρά κριτήρια και είναι σχεδιασμένη ακριβώς για να αποτρέψει αυτό το φαινόμενο. Άδειες παραχωρούνται μόνο όταν μια επιχείρηση αποδείξει στις αρμόδιες υπηρεσίες πως αδυνατεί να εξεύρει εργαζόμενους από την τοπική αγορά εργασίας, ενώ κατά την ετοιμασία των συμβολαίων διασφαλίζεται πως οι ΑΤΧ δεν καλύπτονται από υποδεέστερους όρους εργασίας απ’ ό,τι το ντόπιο προσωπικό.
Η ΟΕΒ συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό της Εθνικής Στρατηγικής για την Απασχόληση Ξένου Εργατικού Δυναμικού η οποία ισχύει από το 2008, ενώ τα κριτήρια βάσει των οποίων εγκρίνονται οι άδειες ισχύουν από το 1991! Οι επιχειρήσεις που είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό είναι πιο ανταγωνιστικές και πιο βιώσιμες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα έσοδα του κράτους και τις υπόλοιπες θέσεις εργασίας που υποστηρίζουν. Λαμβάνοντας υπόψη τους αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις που ενσωματώνονται, ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας έγκρισης αδειών απασχόλησης ΑΤΧ αποτελεί, κατά την άποψή μας, ζήτημα δημόσιου συμφέροντος. Για τον λόγο αυτό, θέση της Ομοσπονδίας είναι πως εκεί όπου υπάρχουν αποδεδειγμένες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό δεν μπορούν να τίθενται αχρείαστοι και χρονοβόροι περιορισμοί. Η στήριξη προς τις επιχειρήσεις αποτελεί στήριξη προς την οικονομία του τόπου και από αυτό κερδίζουν και επωφελούνται όλοι.
 
Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής, Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ)
 
 
  Θεόδωρος Τζιοβάνης   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...