To Top
10:05 Παρασκευή
3 Απριλίου 2020
philenews insider
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Capital.gr
ΜΑΖΙ ΜΕ
Forbes
insider banner
Επόμενο
Προηγούμενο
Επείγει ο ψηφιακός μετασχηματισμός
ΑΡΧΙΚΗINSIDERΑΠΟΨΕΙΣ • Επείγει ο ψηφιακός μετασχηματισμός
  16 Φεβρουαρίου 2020, 10:45 πμ  

Η ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών και η εφαρμογή τους στις εθνικές οικονομίες αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων που θα διασφαλίζουν την περαιτέρω πρόοδο μιας χώρας. Για την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μονόδρομος και ψηλά στις προτεραιότητές μας. Καθοριστικό παράγοντα στην ολοκλήρωση του οράματος αυτού διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν το κύτταρο ανάπτυξης της οικονομίας. 

Μετά τα δυσάρεστα γεγονότα που πέρασε τα τελευταία χρόνια η κυπριακή οικονομία από μια βαθιά οικονομική κρίση που δεν άφησε κανένα πολίτη και καμιά επιχείρηση ανεπηρέαστη, η σημερινή εικόνα δείχνει σημαντική βελτίωση. Εντούτοις, γίνεται ολοένα και περισσότερο κατανοητό ότι η προσπάθεια μας πρέπει να είναι συνεχής. Για το λόγο αυτό η ανάπτυξη πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί σε βάθος χρόνου πάνω στις βάσεις που αρχίσαμε να κτίζουμε.

Πρέπει να προχωρήσουμε τάχιστα με τα κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με την ενίσχυση του αναπτυξιακού βραχίονα αλλά και τη διασφάλιση της αναπτυξιακής πολιτικής του κράτους. Απαιτούνται λοιπόν δραστικές αλλαγές με πρόταξη την ευρύτερη υιοθέτηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την εισαγωγή στην ψηφιακή οικονομία.

Προκειμένου οι επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να ευδοκιμήσουν, το κράτος πρέπει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και να διευκολύνει το πλαίσιο των επενδύσεων για μια παγκύπρια, σύγχρονη υποδομή επικοινωνιών, που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη σύνδεση του πληθυσμού όλης της χώρας με υψηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο. Ουσιαστικά χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα κανονιστικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, το οποίο να ευνοεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Έχοντας κατά νου τα πιο πάνω, η ΟΕΒ με τη στήριξη επιχειρήσεων/οργανισμών του ιδιωτικού και ημιδημόσιου τομέα, ανάθεσαν το 2017 σε έγκριτο οίκο συμβούλων πληροφορικής τη διεξαγωγή Μελέτης με τίτλο «Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου» η οποία με την ολοκλήρωση της το 2018 επιδόθηκε στην Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Η Μελέτη αυτή ανέδειξε ότι η ψηφιακή ωριμότητα της Κύπρου συνολικά καθώς και επιλεγμένων τομέων της οικονομίας είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα και ότι χρειάζονται σημαντικές προσπάθειες για να υλοποιηθεί το ψηφιακό όραμα για τη χώρα μας.

Μια από τις κύριες εισηγήσεις της μελέτης ήταν η δημιουργία ενός Οργανισμού/ Υπηρεσίας, που θα αναλαμβάνει οριζόντια τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό όλων των υπηρεσιών του κράτους, όπως έγινε και στην Ελλάδα με τη δημιουργία Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. 

Στα πλαίσια αυτά, η ΟΕΒ είχε χαιρετίσει την εξαγγελία του ΠτΔ για την δημιουργία του Υφυπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής η οποία έγινε για πρώτη φορά στο συνέδριο ’The Digital Cyprus Conference” τον Νοέμβριο του 2018 στο οποίο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της Μελέτης μας. Η δημιουργία του Υφυπουργείου ψηφίστηκε πρόσφατα από την Βουλή και αναμένεται ότι θα καλύψει ένα θεσμικό κενό που υπάρχει σήμερα για την ανάπτυξη της καινοτομίας και ψηφιακής πολιτικής, το οποίο θα παρέχει τον κατάλληλο συντονισμό σε όλα τα Υπουργεία και Υπηρεσίες του Δημοσίου. 

Για τις επιχειρήσεις, η λειτουργία του Υφυπουργείου σε συνδυασμό με την ετοιμασία νέας μελέτης για τη Ψηφιακή Στρατηγική της χώρας μας από το κράτος η οποία βρίσκεται υπό εξέλιξη, είναι εκ των ων ουκ άνευ μιας πολυσύνθετης μεταρρύθμισης και προϋπόθεση για την ομαλή μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. 

Στα πλαίσια αυτά, η ΟΕΒ έχει συστήσει Επιτροπή Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού  η οποία, εκτός από την παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων, έχει ως βασικό στόχο την ανάδειξη των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού, την όσο το δυνατό μεγαλύτερη εμπλοκή των Κυπριακών επιχειρήσεων σε εφαρμοσμένη έρευνα, τη συμβολή των επιχειρήσεων στην ψηφιακή μεταμόρφωση του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα,  καθώς και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ή/και κινήτρων που θα οδηγήσουν τις επιχειρήσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών.

Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής της ΟΕΒ συνέβαλαν στην ετοιμασία του Σχεδίου Χορηγιών για Ψηφιακή Αναβάθμιση των ΜΜΕ το οποίο προκηρύχτηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για πρώτη φορά το τέλος του 2019. Το Σχέδιο έκλεισε με την απορρόφηση όλων των διαθέσιμων κεφαλαίων καταδεικνύοντας τόσο τη σημασία που αποδίδει το κράτος αλλά ταυτόχρονα την ανάγκη για περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών προς την ψηφιακή ανάπτυξη, προκειμένου η Κύπρος να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της νέας εποχής και να συμβαδίσει με τις υπόλοιπες χώρες. Η ΟΕΒ έχει ήδη ζητήσει να προκηρυχθεί νέο Σχέδιο Χορηγιών και για φέτος.

Άλλα σημαντικά βήματα τα οποία βλέπουμε με ικανοποίηση να πραγματοποιούνται προς την ορθή κατεύθυνση αποτελούν:

· τα δίκτυα ψηλών ταχυτήτων / ευρυζωνικότητα σε ολόκληρη την επικράτεια του νησιού, έργα τα οποία υλοποιούνται σταδιακά με την τοποθέτηση οπτικών ινών και την επικείμενη εφαρμογή δικτύου 5G με τη διασφάλιση παράλληλα της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο. 

· ο εμπλουτισμός της κυβερνητικής πύλης ‘Αριάδνη’ με νέες υπηρεσίες.

· ο εκσυγχρονισμός και η πλήρης εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσα στα επόμενα χρόνια.

· η διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων η οποία ολοκληρώνεται στις 21 Φεβρουαρίου. 

· η ηλεκτρονική τιμολόγηση η οποία καθίσταται υποχρεωτική για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα από τις 18 Απριλίου 2020.

· οι κατά καιρούς στοχευμένες ενημερωτικές εκστρατείες που διοργανώνει το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με στόχο την καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού. 

· η περαιτέρω προώθηση / επιτάχυνση των ηλεκτρονικών υπογραφών.

Η ΟΕΒ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να συνεισφέρει στην καλλιέργεια ψηφιακής κουλτούρας έτσι ώστε να μπορέσει η χώρα μας να ανταγωνίζεται αποτελεσματικά στο νέο παγκόσμιο ψηφιακό περιβάλλον.                                                         

*Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Οικονομίας στην Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

  Αντώνης Φραγκούδης   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...