To Top
09:27 Δευτέρα
24 Φεβρουαρίου 2020
philenews insider
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Capital.gr
ΜΑΖΙ ΜΕ
Forbes
insider banner
Επόμενο
Προηγούμενο
NIPD GENETICS: Πρωτοπόρος στην έρευνα και την καινοτομία
ΑΡΧΙΚΗINSIDERBRAND VOICE • NIPD GENETICS: Πρωτοπόρος στην έρευνα και την καινοτομία
  30 Δεκεμβρίου 2019, 11:06 πμ  
Ένας τίτλος που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει τόσο την NIPD Genetics, που παρέχει διεθνώς πρωτοποριακές υπηρεσίες στον τομέα της γενετικής και άλλο τόσο τον ιδρυτή και γενικό εκτελεστικό διευθυντή της, Καθηγητή δρ Φίλιππο Πατσαλή, έναν παγκοσμίου φήμης καταξιωμένο επιστήμονα, που όλοι γνωρίζουμε για την επιστημονική και πολιτικοκοινωνική του προσφορά στον τόπο μας.
 
Ίδρυση το 2010
Η NIPD Genetics, είναι ένας καινοτόμος Οργανισμός βιοτεχνολογίας, πρωτοπόρος για τα κυπριακά δεδομένα. Ιδρύθηκε το 2010 ως θυγατρική εταιρεία του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου και δραστηριοποιείται στους τομείς του σχεδιασμού, ανάπτυξης, κατασκευής και παροχής γενετικών τεστ υψηλής, ακρίβειας και ασφάλειας. Η εταιρεία αναπτύσσει μη-επεμβατικά τεστ στους τομείς του προγεννητικού ελέγχου και του κληρονομικού καρκίνου, τα οποία αναλύουν δείγματα DNA ή στοματικού επιχρίσματος για την πρόβλεψη και πρόληψη γενετικών παθήσεων. Η εταιρεία έχει εγγράψει πολλές πατέντες και σήμερα προσφέρει τις υπηρεσίες της σε πάνω από 30 χώρες, εντός και εκτός των συνόρων της Ευρώπης. Το όραμα της NIPD Genetics είναι να συνεχίσει να πρωτοστατεί στην έρευνα και στην καινοτομία και να παρέχει διεθνώς πρωτοποριακές υπηρεσίες.
 
Οι εξετάσεις  της NIPD Genetics διακρίνονται για τα εξαιρετικά αξιόπιστα αποτελέσματά τους και έχουν αξιολογηθεί από ανεξάρτητες διεθνείς μελέτες ως υψηλότερης ποιότητας και ακρίβειας σε σχέση με άλλες παρόμοιες υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά. Αυτό που προσφέρει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στα προϊόντα της NIPD Genetics, είναι η τεχνολογική υπεροχή της. Η καινοτόμος επιστημονική πλατφόρμα «Στοχευμένης Δέσμευσης και Εμπλουτισμού» που έχει αναπτύξει η εταιρεία για την ανάλυση τμημάτων του DNA, υποστηρίζεται από ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο με κατοχυρωμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και έχει βραβευτεί, ως ένδειξη αναγνώρισης της αριστείας που προσφέρει. Πέρα από την αξιοπιστία και ακρίβεια που τη χαρακτηρίζει, η τεχνολογία αυτή προσφέρει επίσης και την προοπτική εξέλιξης και επέκτασης σε πολλούς τομείς για τη δημιουργία διάφορων εργαστηριακών εξετάσεων και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, αποτελεί τη βάση για όλα τα προηγμένα γενετικά τεστ που προσφέρει η εταιρεία στον τομέα του μη επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου και του ελέγχου για κληρονομικό καρκίνο, και για όλα τα υπό εξέλιξη προϊόντα που αναμένονται να είναι διαθέσιμα εντός του 2020.
 
Στον τομέα του μη επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου, προσφέρονται με μεγάλη επιτυχία οι εξετάσεις  VERACITY και VERAgene, από το 2015 και 2018 αντίστοιχα. Οι εξετάσεις αυτές αναλύουν εμβρυικές γενετικές παθήσεις που οφείλονται σε χρωμοσωμικές ανευπλοειδίες και μικροελλείμματα. Η εξέταση VERAgene παρέχει επιπλέον τη δυνατότη­τα ανίχνευσης 50 μονογονιδιακών γενετικών ασθενειών, τεράστιας σημασίας, όπως η β-θαλασ­σαιμία, η κυστική ίνωση και δεκάδες άλλες. Αυτές οι μονογονιδιακές ασθένειες δεν έχουν βιοχημικούς δείκτες ή υπερηχογραφικά ευρήματα και δεν σχετίζονται με τη μητρική ηλικία. Έτσι το VERAgene αποτελεί μία μοναδική εξέταση παγκοσμίως που προσφέρει ολοκληρωμένη εικόνα της εγκυμοσύνης, με ασφάλεια και μεγάλη ακρίβεια.
 
Στον τομέα της ογκολογίας, το νέο επαναστατικό τεστ της NIPD Genetics, PreSENTIA που έχει κυκλοφορήσει τους τελευταίους 6 μήνες, αφορά μία ομάδα από 19 εξειδικευμένες εξετάσεις για κληρονομικούς καρκίνους και καρκινικά σύνδρομα. Η εξέταση αυτή, ανιχνεύει ταυτόχρονα πολυάριθμες κληρονομικές γενετικές μεταλλάξεις (αλλαγές), οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν καρκίνο στο μέλλον. Αυτές οι αλλαγές προκαλούν περίπου το 10% των συνολικών περιπτώσεων διαγνωσθέντων καρκίνων και είναι γνωστές ως κληρονομικές μορφές καρκίνου. Το πλέον σημαντικό όφελος που προσφέρει η εξέταση PreSENTIA, είναι η ενημέρωση για το ρίσκο που έχει κάποιος να αναπτύξει καρκίνο. Με τις πληροφορίες από το PreSENTIA, οι γιατροί μπορούν να συστήνουν έλεγχο και προφυλακτικά μέτρα εκεί και όπου ενδείκνυται και να προτείνουν μία καλύτερη και στοχευμένη κλινική διαχείριση για τον ασθενή τους. Επιπρόσθετα, οι ασθενείς μπορούν να λαμβάνουν αντικειμενικές και τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη ζωή τους και να ενημερώνουν έγκαιρα άλλα μέλη της οικογένειάς τους για την πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου. Η εξέταση PreSENTIA αναπτύχθηκε μετά από ενδελεχή μελέτη οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών από διεθνείς Οργανισμούς ερευνών για τον καρκίνο, και δεν επικεντρώνεται μόνο σε ένα ή δύο γονίδια ή σε λιγοστούς καρκίνους, αλλά αφορά ένα ευρύ φάσμα εξετάσεων. Δεν περιορίζεται μόνο στην αναφορά των γενετικών αλλαγών. Επιπλέον επεξηγεί τη σημαντικότητα αυτών των μεταλλάξεων και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται ο  ασθενής, παρέχοντας στον γιατρό τις πληροφορίες που χρειάζεται για μία στοχευμένη και κατά συνέπεια καλύτερη κλινική διαχείριση. Η εξέταση PreSENTIA στηρίζεται στην ανεπτυγμένη τεχνολογική πλατφόρμα της NIPD Genetics, η οποία είναι αναγνωρισμένη για την ακρίβεια και την αξιοπιστία της. 
 
Στην ίδια σειρά εξετάσεων, σύντομα θα είναι διαθέσιμες και οι εξετάσεις ForeSENTIA για σωματικούς όγκους καρκίνου. Αυτή η εξέταση θα αναλύει κλινικά ενεργές μεταλλάξεις σε συγκεκριμένα γονίδια, τα οποία αποτελούν το κέντρο θεραπευτικών επιλογών και κλινικών δοκιμών ανά το παγκόσμιο. Έτσι, οι πληροφορίες από την εξέταση ForeSENTIA θα επιτρέπουν στον γιατρό να βελτιώσει την κλινική περίθαλψη των ασθενών του με τη σύσταση των κατάλληλων φαρμακευτικών και θεραπευτικών επιλογών για τον ασθενή του.
 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ
Οι μελλοντικές εφαρμογές της τεχνολογικής μας πλατφόρμας αφορούν τον έλεγχο φορέων, τον προεμφυτευτικό έλεγχο, τον περιγεννητικό και μεταγεννητικό έλεγχο και την υγρή βιοψία του καρκίνου. Πολύ σύντομα επίσης, θα είναι διαθέσιμη μία πιο διευρυμένη εκδοχή του VERAgene, όπου θα εξετάζονται 100 μονογονιδιακές ασθένειες ταυτόχρονα με την εξέταση των ανευπλοειδιών και των συνδρόμων μικροελλειμμάτων.
 
Η NIPD Genetics εργοδοτεί σήμερα ένα εξαιρετικό και εξειδικευμένο προσωπικό 80 ατόμων, από τα καλύτερα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής. Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται από τα κεντρικά εργαστήρια της NIPD Genetics, που είναι διαπιστευμένα από το College of American Pathologists (CAP) και πιστοποιημένα από το Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA). 
 
 
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...